Online istentisztelet közvetítés Online istentisztelet közvetítés

Gyülekezeti életünk és Istentiszteleteink új rendje

Szeretettel jelezzük a gyülekezet számára, hogy az online közvetítések mellett - a már Budapestet is érintő enyhítések bevezetésével - megkezdjük a templomi istentiszteleteink megtartását. Vasárnaponként a megszokott rendben délelőtt 10 órakor. Az istentiszteleteken való részvételre az aktuálisan érvényes gyülekezési feltételek érvényesek. Az online istentiszteleteinket folyamatosan továbbra is megtartjuk, éppen azért, hogy lehetőséget biztosítsunk a folyamatos és felelős visszatérésre a gyülekezet közösségébe. A templomkertben is módot teremtünk arra, hogy hallgatható legyen az igehirdetés. A templomban, - mint más közösségi terekben is – a maszk használata előírt (ha valaki nem hozna tudunk biztosítani).  A bejáratnál kézfertőtlenítés történik, valamint a templomban való helyfoglalásnál segítőink irányítanak, hogy a megfelelő távolságot is biztosítsuk. A légtechnikai rendszer fertőtlenítésre került, amelyről hivatalos tanúsítványunk is van. A szellőztetést folyamatosan biztosítjuk.

Hírek Hírek

Vissza

A Lélek gyümölcsei - 2020.05.30

A Lélek gyümölcsei - Szűcs Fruzsina

Az utolsó két Lélek-gyümölcshöz érkezve a szelídség és az önmegtartóztatás kerül ma előtérbe.

"A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt." (Fil 4:5)

A szelídség egy olyan magatartás, amelyben nincs vadság, durvaság, hanem sokkal inkább az alázat jellemzi a szelíd embert. Szelídség az, mikor nem indulattal, haraggal válaszol az ember egy adott helyzetre, hanem szeretettel, és nem a hangjával szeretné meggyőzni a másikat, hanem a csöndes nyugalmával. Az Istenben bízó embert a szelíd Istenre hagyatkozás jellemzi. Alázattal elfogadom, hogy nem én vagyok az életem irányítója, hanem mindenben keresem az Isten akaratát, és ezzel szelíden és alázatosan egyet hátralép az ember, hogy a fókusz az emberről Istenre kerüljön.  Jézus magáról ezt mondta: "Tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok" (Mt 11:29). Legnagyobb példánk a szelídségben maga Jézus, aki nem indulattal és haraggal válaszolt, mikor őt támadták, hanem szelídséggel.

Az önmegtartóztatás keresztyénként nagyon szerteágazó tud lenni.  Nem véletlen, hogy ez az egyik legmegosztóbb kérdés, hogy vajon mi fér bele a hívő ember életébe, és mi az, ami már nem? Hol vannak a határok?  Miért kell egyáltalán önmegtartóztatónak lenni? 

Az önmegtartóztatás egy meghatározott ideig való és részleges, vagy egész életre szóló és teljes lemondás olyasmiről, ami egyébként természetszerűen hozzátartozik az élethez.  A skála igen széles tud lenni, de én most erre szándékosan nem térnék ki, hiszen talán nem túlzás, hogy ez a témakör egy önálló prédikáció is lehetne, helyette inkább a Lélek-gyümölcsi kontextusában vizsgáljuk meg egy kicsit.

A héten mindennap a Lélek gyümölcseiről olvashattunk, és a legutolsó, amit felsorol, az önmegtartóztatás.  Szerintem nem véletlen, hiszen, ha jobban belegondolunk, akkor a szeretethez, örömhöz, békességhez, türelemhez, szívességhez, jósághoz, hűséghez és a szelídséghez sokszor szükséges, hogy önmegtartóztatóak legyünk, és ne a világ elvárásaihoz igazodva próbáljuk a Lélek gyümölcseit az életünkben láthatóvá tenni. Én magam is tapasztalom, hogy ez mennyire nem egyszerű, és, hogy mennyi kísértés vesz körül bennünket. De imádságban kérjük Istenünket, hogy Szentlelke által erősödjünk meg, hogy a mi szelídségünk minden más gyümölccsel együtt ismert legyen minden ember előtt!


Online gyermekistentisztelet Online gyermekistentisztelet

  N Y Á R I   S Z Ü N E T 

A korábbi hittan anyagok
a képre kattintva letölthetők.

Adományozás, perselyadományok Adományozás, perselyadományok

Az adományokat a gyülekezeti bankszámlánkra lehet utalni:

Mátyásföldi Református Egyházközség
11716008-22462648 (OTP),
vagy csekk igényelhető a Lelkészi Hivataltól, amit postázunk.

Elérhetőség Elérhetőség

Lelkészi hivatal 

1165 Budapest, Baross Gábor utca 23.

Telefon

+36-1-4036855 / +36-30-867-8968

Linkek Linkek