Online istentisztelet közvetítés Online istentisztelet közvetítés

Gyülekezeti életünk és Istentiszteleteink új rendje

Szeretettel jelezzük a gyülekezet számára, hogy az online közvetítések mellett - a már Budapestet is érintő enyhítések bevezetésével - megkezdjük a templomi istentiszteleteink megtartását. Vasárnaponként a megszokott rendben délelőtt 10 órakor. Az istentiszteleteken való részvételre az aktuálisan érvényes gyülekezési feltételek érvényesek. Az online istentiszteleteinket folyamatosan továbbra is megtartjuk, éppen azért, hogy lehetőséget biztosítsunk a folyamatos és felelős visszatérésre a gyülekezet közösségébe. A templomkertben is módot teremtünk arra, hogy hallgatható legyen az igehirdetés. A templomban, - mint más közösségi terekben is – a maszk használata előírt (ha valaki nem hozna tudunk biztosítani).  A bejáratnál kézfertőtlenítés történik, valamint a templomban való helyfoglalásnál segítőink irányítanak, hogy a megfelelő távolságot is biztosítsuk. A légtechnikai rendszer fertőtlenítésre került, amelyről hivatalos tanúsítványunk is van. A szellőztetést folyamatosan biztosítjuk.

Hírek Hírek

Vissza

Dicsérjétek az Urat! - 2020.03.25

Dicsérjétek az Urat! - Czikó Györgyi

Református Énekeskönyv 445.ének

 „Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat!" Jn 21,17

Péter sokunk gondolataiban úgy élhet, mint a tanítványok vezetője, aki a „kőszikla" nevet kapta Jézustól, és akit Krisztusba vetett hite miatt végeztek ki. Mégis, ha az evangéliumok lapjain az életét vizsgáljuk, akkor már egyáltalán nem ilyen pozitív képet kapunk róla. Láthatjuk kishitűnek, Jézussal vitázónak, cserbenhagyónak és azt is látjuk, hogy a legnehezebb pillanatban egyszerűen letagadja, hogy bármi köze is lenne Jézushoz. Mindezek ellenére a Mester mégis megbocsátó kegyelemmel kérdezi meg tőle: „Szeretsz-e engem?" Péter válaszában egyszerre van benne az elkövetett hibák miatti fájdalom és az előtte álló Krisztus követő életnek való neki feszülés is.

A kérdés nem csak Péternek szólt, hanem szól nekünk is: „Szeretsz-e engem?"

 

1. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen
Már-már megindulok, hogy rád bízzam magam,
De látod, köt s lehúz még régi csüggedésem,
Áldd meg ma lelkemet több hittel, ó, Uram.

2. Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam,
A nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem.
A bűnös gyengeség bús rabjának maradtam,
És törvényed szerint nem éltem semmiben.

3. Ha jót tettél velem, ha áldva látogattál:
Én nem dicsértelek s nem hirdettem neved;
Nem értettem, mikor szenvedni, sírni hagytál,
Hogy ha szeretsz, miért sújt vessződ engemet?

4. Köt még a földi jó, a bűn, a földi örvény,
S tehozzád bűnömért, lásd, el nem juthatok.
A béklyó súlya nyom, levetném, összetörném,
De lelkem gyenge még s jaj, összeroskadok.

5. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed,
Hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked.
Mit érek nélküled? Add, hogy imádva téged,
Bús, gyarló bűnös én, hadd légyek gyermeked.

6. Nagy lelked élt, Uram, a prófétás időkben,
Az fénylett át a szent s apostol életén;
Áldj meg s kegyelmedet reám is töltsd ki bőven,
Hogy Jézust nézzem és Ő véle győzzek én.

 


Online gyermekistentisztelet Online gyermekistentisztelet

A korábbi hittan anyagok
a képre kattintva letölthetők.

Adományozás, perselyadományok Adományozás, perselyadományok

Az adományokat a gyülekezeti bankszámlánkra lehet utalni:

Mátyásföldi Református Egyházközség
11716008-22462648 (OTP),
vagy csekk igényelhető a Lelkészi Hivataltól, amit postázunk.

Elérhetőség Elérhetőség

Lelkészi hivatal 

1165 Budapest, Baross Gábor utca 23.

Telefon

+36-1-4036855 / +36-30-867-8968

Linkek Linkek