Online istentisztelet közvetítés Online istentisztelet közvetítés

Gyülekezeti életünk és Istentiszteleteink új rendje

Szeretettel jelezzük a gyülekezet számára, hogy az online közvetítések mellett - a már Budapestet is érintő enyhítések bevezetésével - megkezdjük a templomi istentiszteleteink megtartását. Vasárnaponként a megszokott rendben délelőtt 10 órakor. Az istentiszteleteken való részvételre az aktuálisan érvényes gyülekezési feltételek érvényesek. Az online istentiszteleteinket folyamatosan továbbra is megtartjuk, éppen azért, hogy lehetőséget biztosítsunk a folyamatos és felelős visszatérésre a gyülekezet közösségébe. A templomkertben is módot teremtünk arra, hogy hallgatható legyen az igehirdetés. A templomban, - mint más közösségi terekben is – a maszk használata előírt (ha valaki nem hozna tudunk biztosítani).  A bejáratnál kézfertőtlenítés történik, valamint a templomban való helyfoglalásnál segítőink irányítanak, hogy a megfelelő távolságot is biztosítsuk. A légtechnikai rendszer fertőtlenítésre került, amelyről hivatalos tanúsítványunk is van. A szellőztetést folyamatosan biztosítjuk.

Hírek Hírek

Vissza

Dicsérjétek az Urat! - 2020.03.26

Dicsérjétek az Urat! - Némethné Bodnár Márta

Református Énekeskönyv  330. dicséret 1. versszak

„Örvendezzen már e világ,

légyen mindenben vígasság,

mert Krisztus mindenért váltság,

világ bűnéért orvosság."

Hogyan örvendezhetnénk, hogyan vigadozhatnánk most? – tehetjük fel a kérdést. Hiszen annyi a nyomorúság, annyi a nehézség ebben a böjtben. A most tomboló betegségre nincs orvosság, nincs rá ellenszer. A középkor óta énekelt virágvasárnapi énekünk azonban örömre, vigasságra bátorít bennünket. Mert ahogyan az akkori embereknek, úgy nekünk is az ad vigasztalást, sőt örömet, hogy tudjuk:  Jézus Krisztus halála és feltámadása a világ valódi bajára – Istentől elszakadt, így bűnös életünkre – kínálja az orvosságot. „A bűn zsoldja a halál" – ennek valóságával szembesülve valóban nyomorultnak érezzük életünket, de van folytatás, van megoldás, ennek örömhírét pedig nem tarthatjuk magunkban, nem is lehet, mert ez a nehézségek közepette is át akarja hatni életünket, böjti napjainkat: „az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Róma6,23) Az efelett való örvendezés minden nyomorúságban lehetőségünk. Erősítsük lelkünket, másokat ezzel az örök örömmel, orvossággal.

Köszönjük, Urunk, hogy Te az örök életre, az örök vigasságra és örömre emlékeztetsz bennünket a mostani nehézségeinkben is. Segíts, hogy Lelked által megteljünk ezzel az örömhírrel, és hirdessük a világnak a valódi, igazi gyógyulás lehetőségét Tebenned. Ámen


Online gyermekistentisztelet Online gyermekistentisztelet

A korábbi hittan anyagok
a képre kattintva letölthetők.

Adományozás, perselyadományok Adományozás, perselyadományok

Az adományokat a gyülekezeti bankszámlánkra lehet utalni:

Mátyásföldi Református Egyházközség
11716008-22462648 (OTP),
vagy csekk igényelhető a Lelkészi Hivataltól, amit postázunk.

Elérhetőség Elérhetőség

Lelkészi hivatal 

1165 Budapest, Baross Gábor utca 23.

Telefon

+36-1-4036855 / +36-30-867-8968

Linkek Linkek