Online istentisztelet közvetítés Online istentisztelet közvetítés

Vasárnap 10 órától online istentiszteletet tartunk, amit itt lehet követni.

Mindenkit hívunk, hogy ilyen formában legyünk együtt! 

 Igehirdetés pdf letöltése

Hírek Hírek

Vissza

Dicsérjétek az Urat! - 2020.03.26

Dicsérjétek az Urat! - Némethné Bodnár Márta

Református Énekeskönyv  330. dicséret 1. versszak

„Örvendezzen már e világ,

légyen mindenben vígasság,

mert Krisztus mindenért váltság,

világ bűnéért orvosság."

Hogyan örvendezhetnénk, hogyan vigadozhatnánk most? – tehetjük fel a kérdést. Hiszen annyi a nyomorúság, annyi a nehézség ebben a böjtben. A most tomboló betegségre nincs orvosság, nincs rá ellenszer. A középkor óta énekelt virágvasárnapi énekünk azonban örömre, vigasságra bátorít bennünket. Mert ahogyan az akkori embereknek, úgy nekünk is az ad vigasztalást, sőt örömet, hogy tudjuk:  Jézus Krisztus halála és feltámadása a világ valódi bajára – Istentől elszakadt, így bűnös életünkre – kínálja az orvosságot. „A bűn zsoldja a halál" – ennek valóságával szembesülve valóban nyomorultnak érezzük életünket, de van folytatás, van megoldás, ennek örömhírét pedig nem tarthatjuk magunkban, nem is lehet, mert ez a nehézségek közepette is át akarja hatni életünket, böjti napjainkat: „az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Róma6,23) Az efelett való örvendezés minden nyomorúságban lehetőségünk. Erősítsük lelkünket, másokat ezzel az örök örömmel, orvossággal.

Köszönjük, Urunk, hogy Te az örök életre, az örök vigasságra és örömre emlékeztetsz bennünket a mostani nehézségeinkben is. Segíts, hogy Lelked által megteljünk ezzel az örömhírrel, és hirdessük a világnak a valódi, igazi gyógyulás lehetőségét Tebenned. Ámen


Online gyermekistentisztelet Online gyermekistentisztelet

Elérhetőség Elérhetőség

Lelkészi hivatal 

1165 Budapest, Baross Gábor utca 23.

Telefon

+36-1-4036855 / +36-30-867-8968

Linkek Linkek