Online istentisztelet közvetítés Online istentisztelet közvetítés

Gyülekezeti életünk és Istentiszteleteink új rendje

Szeretettel jelezzük a gyülekezet számára, hogy az online közvetítések mellett - a már Budapestet is érintő enyhítések bevezetésével - megkezdjük a templomi istentiszteleteink megtartását. Vasárnaponként a megszokott rendben délelőtt 10 órakor. Az istentiszteleteken való részvételre az aktuálisan érvényes gyülekezési feltételek érvényesek. Az online istentiszteleteinket folyamatosan továbbra is megtartjuk, éppen azért, hogy lehetőséget biztosítsunk a folyamatos és felelős visszatérésre a gyülekezet közösségébe. A templomkertben is módot teremtünk arra, hogy hallgatható legyen az igehirdetés. A templomban, - mint más közösségi terekben is – a maszk használata előírt (ha valaki nem hozna tudunk biztosítani).  A bejáratnál kézfertőtlenítés történik, valamint a templomban való helyfoglalásnál segítőink irányítanak, hogy a megfelelő távolságot is biztosítsuk. Gyülekezeti házunkat még nem nyitjuk meg, így a bibliaóráinkat sem kezdjük el a szokott rendben. (Remélhetőleg Pünkösd után erre is sor kerülhet.) Gyermekistentiszteletet még nem tartunk, a gyermekek felügyelete szervezés alatt. Kérjük a családok szíves türelmét és megértését!

Hírek Hírek

Vissza

Dicsérjétek az Urat! - 2020.05.19

Dicsérjétek az Urat! - Németh Balázs
Református Énekeskönyv 38. zsoltár: Haragodnak nagy voltában

Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni (Zsid 10,31) – énekünk minden sora jól példázza ezt a félelmet, amit Sodoma és Gomora is bűneik miatt megélhetett (mai ószövetségi Ige, 1Móz 19.). A 38. zsoltár azonban mégsem a depresszió melegágya, hanem a „boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak" (Mt 5, 4.) valósága. Bár a testi fájdalmak (2-8.), a félelem (10.) és az ellenségeskedés (11-14, 16-17, 19-20 – interneten fellelhetőek a kimaradó versek) életünkben bőven szolgáltatnak okot a sírásra, de Isten irgalmassága, hozzánk való közelsége (21-22.) megvigasztal! Szinte nekünk szegezi a zsoltár a kérdéseket: ki elé viszed a bánatod (9.), megvallod-e bűneidet az Úrnak (18.) valóban csak benne bízol (21.) és Őt hívod segítségül (22.)? Ha ezekre a kérdésekre hittel tudunk felelni, akkor felragyog előttünk az evangélium: Jézus Krisztus szenvedése felülhaladta mindazon gyötrelmeket, amiket mi átélünk – és mindez értünk történt, hogy Isten örökkévaló haragjának nagy voltát (1.) ne nekünk kelljen elhordozni. Igen, sírunk mi is – de a reménység vigasztal, hogy Urunk „egy igen-igen kevés idő" múlva „eljön, és nem késik" (Zsid 10, 37. v.ö. 22. versszak)!

Szánj meg minket, Urunk, elesettségünkben, könyörülj rajtunk testi-lelki szenvedéseinkben, hiszen ha valaki, Te tudod, mit élünk át ilyen helyzeteinkben! Nézd ügyünket, amiben sokszor egyedül kell helyt állnunk, állj mellénk, segíts minket és támogass minket az édes üdvösség reménységével! Ámen.


Online gyermekistentisztelet Online gyermekistentisztelet

Adományozás, perselyadományok Adományozás, perselyadományok

Az adományokat a gyülekezeti bankszámlánkra lehet utalni:

Mátyásföldi Református Egyházközség
11716008-22462648 (OTP),
vagy csekk igényelhető a Lelkészi Hivataltól, amit postázunk.

Elérhetőség Elérhetőség

Lelkészi hivatal 

1165 Budapest, Baross Gábor utca 23.

Telefon

+36-1-4036855 / +36-30-867-8968

Gyülekezeti bibliaórák Gyülekezeti bibliaórák

ZOOM-os bibliaórákat tartunk:

a tizenéveseknek szombatonként 17 órától,

ifjúsági bibliaórát (18+) hétfőnként 18.30 órától,

fiatal felnőtteknek, családosoknak péntekenként 18 órától.

Jelentkezni lehet a belépési lehetőségért a Lelkészi Hivatalon keresztül. Mindenkit szeretettel várunk!

Linkek Linkek