Online istentisztelet közvetítés Online istentisztelet közvetítés

Gyülekezeti életünk és Istentiszteleteink új rendje

Szeretettel jelezzük a gyülekezet számára, hogy az online közvetítések mellett - a már Budapestet is érintő enyhítések bevezetésével - megkezdjük a templomi istentiszteleteink megtartását. Vasárnaponként a megszokott rendben délelőtt 10 órakor. Az istentiszteleteken való részvételre az aktuálisan érvényes gyülekezési feltételek érvényesek. Az online istentiszteleteinket folyamatosan továbbra is megtartjuk, éppen azért, hogy lehetőséget biztosítsunk a folyamatos és felelős visszatérésre a gyülekezet közösségébe. A templomkertben is módot teremtünk arra, hogy hallgatható legyen az igehirdetés. A templomban, - mint más közösségi terekben is – a maszk használata előírt (ha valaki nem hozna tudunk biztosítani).  A bejáratnál kézfertőtlenítés történik, valamint a templomban való helyfoglalásnál segítőink irányítanak, hogy a megfelelő távolságot is biztosítsuk. Gyülekezeti házunkat még nem nyitjuk meg, így a bibliaóráinkat sem kezdjük el a szokott rendben. (Remélhetőleg Pünkösd után erre is sor kerülhet.) Gyermekistentiszteletet még nem tartunk, a gyermekek felügyelete szervezés alatt. Kérjük a családok szíves türelmét és megértését!

Hírek Hírek

Vissza

Dicsérjétek az Urat! - 2020.05.20

Dicsérjétek az Urat! - Czikó Györgyi
Református Énekeskönyv 510. dicséret

Ha egy bolygó, bús gyermeked
Gúnyolta szód, mert tévedett
Ne hagyd bűnben kegyelmes őt,
Emeld fel a vétkezőt.

RÉ 510,4.

Ha a Szentírásra gondolunk, akkor rengeteg olyan személy juthat eszünkbe, akik átélték az 510. dicséretünk 4. versszakának kérését. Ők azok, akik elestek, letértek a jó útról, vagy éppen még rá sem léptek, de Isten kegyelemmel fordult hozzájuk és felemelte őket. Adott nekik egy új esélyt. Gondoljunk csak Zákeusra, Jónásra, Józsefre, Mózesre, Péterre, Noéra, Saulra, vagy a házasságtörő asszonyra, akit Jézus elé vittek. Mind-mind hibáztak, de kaptak egy újabb esélyt. Az igazi kérdés az Istentől kapott új lehetőségben, hogy mit kezdek vele. Lehet, egy pillanatra megbánom, amit elrontottam, megörülök a megbocsátás lehetőségének, de a következő pillanatban már ugyanazt folytatom, amit addig tettem. Jézus így szólt a házasságtörő asszonyhoz: „…menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!" (Jn 8,11b.) Ez az egyik legnehezebb felszólítás, hiszen így saját magunkkal, sokszor a saját szokásainkkal kell szembemennünk azért, hogy ne essünk bele újra és újra ugyanazokba a hibákba.


Online gyermekistentisztelet Online gyermekistentisztelet

Adományozás, perselyadományok Adományozás, perselyadományok

Az adományokat a gyülekezeti bankszámlánkra lehet utalni:

Mátyásföldi Református Egyházközség
11716008-22462648 (OTP),
vagy csekk igényelhető a Lelkészi Hivataltól, amit postázunk.

Elérhetőség Elérhetőség

Lelkészi hivatal 

1165 Budapest, Baross Gábor utca 23.

Telefon

+36-1-4036855 / +36-30-867-8968

Gyülekezeti bibliaórák Gyülekezeti bibliaórák

ZOOM-os bibliaórákat tartunk:

a tizenéveseknek szombatonként 17 órától,

ifjúsági bibliaórát (18+) hétfőnként 18.30 órától,

fiatal felnőtteknek, családosoknak péntekenként 18 órától.

Jelentkezni lehet a belépési lehetőségért a Lelkészi Hivatalon keresztül. Mindenkit szeretettel várunk!

Linkek Linkek