Online istentisztelet közvetítés Online istentisztelet közvetítés

Gyülekezeti életünk és Istentiszteleteink új rendje

Szeretettel jelezzük a gyülekezet számára, hogy az online közvetítések mellett - a már Budapestet is érintő enyhítések bevezetésével - megkezdjük a templomi istentiszteleteink megtartását. Vasárnaponként a megszokott rendben délelőtt 10 órakor. Az istentiszteleteken való részvételre az aktuálisan érvényes gyülekezési feltételek érvényesek. Az online istentiszteleteinket folyamatosan továbbra is megtartjuk, éppen azért, hogy lehetőséget biztosítsunk a folyamatos és felelős visszatérésre a gyülekezet közösségébe. A templomkertben is módot teremtünk arra, hogy hallgatható legyen az igehirdetés. A templomban, - mint más közösségi terekben is – a maszk használata előírt (ha valaki nem hozna tudunk biztosítani).  A bejáratnál kézfertőtlenítés történik, valamint a templomban való helyfoglalásnál segítőink irányítanak, hogy a megfelelő távolságot is biztosítsuk. Gyülekezeti házunkat még nem nyitjuk meg, így a bibliaóráinkat sem kezdjük el a szokott rendben. (Remélhetőleg Pünkösd után erre is sor kerülhet.) Gyermekistentiszteletet még nem tartunk, a gyermekek felügyelete szervezés alatt. Kérjük a családok szíves türelmét és megértését!

Hírek Hírek

Vissza

Dicsérjétek az Urat! - 2020.05.21

Dicsérjétek az Urat! - Némethné Bodnár Márta
Református Énekeskönyv 358. dicséret

Kosztolányi Dezső Boldog szomorú dalát ezzel a mondattal fejezi be: „Itthon vagyok itt e világban / S már nem vagyok otthon az égben." Benne van ebben a mondatban az a nagy vágy, hogy valójában nem csak a világban, hanem a mennyben is otthon szeretnénk lenni. Nem szeretnénk, ha azzal érne véget, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak. A szívünk mélyén még ennél is többre vágyunk.

A mennybemenetel ünnepe éppen ennek a többnek a lehetőségéről szól. Krisztus váltságműve akkor teljesedett be, amikor Isten felemelte Őt a mennyekbe. Isten elfogadta értünk hozott áldozatát – a mennybe vezető út megnyílt Krisztus által a számunkra. Akár itthon érezzük magunkat ebben a világban, akár nem, a Krisztusban való hit által a mennyei perspektíva már nem maradhat vágy, hanem valódi bizodalom lehet a számunkra, megtartó erő már a jelenben. Jézus mennybemenetele óta nem csak ebben a földi életben kell és lehet gondolkoznunk, sőt! Krisztus helyet készít számunkra a mennyben, az Atya előtt értünk könyörög, és majd egyszer felvisz magához. (1) Addig sem feledkezik el rólunk (2), együtt érez velünk (3), „mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken" (Zsidók 4,15), Szentlelkével soha sincs távol tőlünk (4), közbenjár értünk oltalmazó szeretetével (5), majd pedig elfedezve bűnünket magához vesz az örök, vágyott boldogságba (6). Nincs más feladatunk, mint a mi Urunkat dicsérni (7) a Szentháromság egységében (8) ezért a mennyei kapcsolatért, mennyei jelenért és jövőért.  Áldunk Téged, Urunk, mindezért ezen a mai ünnepen, és szeretnénk hálaadásunkban másokért is könyörögni, hogy megnyílhasson a szemük a Te hatalmas, földi életen is túlívelő örök szeretetedre. Ámen.


Online gyermekistentisztelet Online gyermekistentisztelet

Adományozás, perselyadományok Adományozás, perselyadományok

Az adományokat a gyülekezeti bankszámlánkra lehet utalni:

Mátyásföldi Református Egyházközség
11716008-22462648 (OTP),
vagy csekk igényelhető a Lelkészi Hivataltól, amit postázunk.

Elérhetőség Elérhetőség

Lelkészi hivatal 

1165 Budapest, Baross Gábor utca 23.

Telefon

+36-1-4036855 / +36-30-867-8968

Gyülekezeti bibliaórák Gyülekezeti bibliaórák

ZOOM-os bibliaórákat tartunk:

a tizenéveseknek szombatonként 17 órától,

ifjúsági bibliaórát (18+) hétfőnként 18.30 órától,

fiatal felnőtteknek, családosoknak péntekenként 18 órától.

Jelentkezni lehet a belépési lehetőségért a Lelkészi Hivatalon keresztül. Mindenkit szeretettel várunk!

Linkek Linkek