Online istentisztelet közvetítés Online istentisztelet közvetítés

Gyülekezeti életünk és Istentiszteleteink új rendje

Szeretettel jelezzük a gyülekezet számára, hogy az online közvetítések mellett - a már Budapestet is érintő enyhítések bevezetésével - megkezdjük a templomi istentiszteleteink megtartását. Vasárnaponként a megszokott rendben délelőtt 10 órakor. Az istentiszteleteken való részvételre az aktuálisan érvényes gyülekezési feltételek érvényesek. Az online istentiszteleteinket folyamatosan továbbra is megtartjuk, éppen azért, hogy lehetőséget biztosítsunk a folyamatos és felelős visszatérésre a gyülekezet közösségébe. A templomkertben is módot teremtünk arra, hogy hallgatható legyen az igehirdetés. A templomban, - mint más közösségi terekben is – a maszk használata előírt (ha valaki nem hozna tudunk biztosítani).  A bejáratnál kézfertőtlenítés történik, valamint a templomban való helyfoglalásnál segítőink irányítanak, hogy a megfelelő távolságot is biztosítsuk. Gyülekezeti házunkat még nem nyitjuk meg, így a bibliaóráinkat sem kezdjük el a szokott rendben. (Remélhetőleg Pünkösd után erre is sor kerülhet.) Gyermekistentiszteletet még nem tartunk, a gyermekek felügyelete szervezés alatt. Kérjük a családok szíves türelmét és megértését!

Hírek Hírek

Vissza

Dicsérjétek az Urat! - 2020.05.22

Dicsérjétek az Urat! - Czikó Györgyi
Református Énekeskönyv 184. dicséret

Első olvasatra talán furcsa, hogy Pünkösdhöz közeledünk, de mégis egy húsvéti ének jutott mára. A mai napra kijelölt ószövetségi igeszakasszal együtt olvasva viszont már annyira nem meglepő. Egy-egy áldozatot láthatunk mind az énekben, mind pedig az 1Móz 22-ben. Isten, hogy meggyőződjön Ábrahám hozzá való hűségéről, azt kérte, ami a legdrágább volt neki: áldozza fel a fiát. Erre az áldozatra végül nem került sor, bár megtette volna Ábrahám. A 184. dicséretben Jézus áldozatáról van szó. Jézus is azt adta, ami a legdrágább: az életét. Az életét adta azért, hogy megmentsen minket, és áldozatával örök életet nyerjen nekünk. Vannak olyan pillanatok, amikor Isten tőlünk kér el valamit, ami fontos számunkra. Lehet, hogy azért kell lemondanunk egy-egy számunkra fontos értékről, szokásról, mert az gátol minket a Vele való kapcsolatban, és szinte észrevehetetlenül, de Isten helyett vált istenünkké. Nem fájdalmat akar okozni Isten a számunkra, hanem sokkal inkább segíteni abban, hogy közelebb kerülhessünk hozzá, és még inkább megismerhessük Őt.


Online gyermekistentisztelet Online gyermekistentisztelet

Adományozás, perselyadományok Adományozás, perselyadományok

Az adományokat a gyülekezeti bankszámlánkra lehet utalni:

Mátyásföldi Református Egyházközség
11716008-22462648 (OTP),
vagy csekk igényelhető a Lelkészi Hivataltól, amit postázunk.

Elérhetőség Elérhetőség

Lelkészi hivatal 

1165 Budapest, Baross Gábor utca 23.

Telefon

+36-1-4036855 / +36-30-867-8968

Gyülekezeti bibliaórák Gyülekezeti bibliaórák

ZOOM-os bibliaórákat tartunk:

a tizenéveseknek szombatonként 17 órától,

ifjúsági bibliaórát (18+) hétfőnként 18.30 órától,

fiatal felnőtteknek, családosoknak péntekenként 18 órától.

Jelentkezni lehet a belépési lehetőségért a Lelkészi Hivatalon keresztül. Mindenkit szeretettel várunk!

Linkek Linkek