Hírek Hírek

Vissza

Húsvét ünnepére készülve

Húsvét ünnepére készülve 2018. március 26-31. között minden este 6 órakor istentiszteletet tartunk.

„Jézus szavai a keresztfán"

Hétfő: „Bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!"

(Lk.23,32-34) Balogh Dávid

Kedd: „Még ma velem leszel a Paradicsomban!"

(Lk.23,39-43) Bíró Botond

Szerda: „Asszony, íme a te fiad! … Íme a te anyád!"

(Jn.19,25-26) Balogh Dávid

Nagycsütörtök: Zenés passió - Bíró Botond

Nagypéntek: „Elvégeztetett"

(Jn.19,28-30) Bíró Botond

Nagyszombat: „Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet"

(Lk.23,44-46) Bíró Ferenc

 

Ünnepi istentiszteletek rendje:

Virágvasárnap 10.00 órakor

Nagypéntek este 6 órakor egykelyhes úrvacsoraosztással

Húsvét I. napja 8.00 és 10.00 órakor úrvacsoraosztással

Húsvét II. napja 10.00 órakor úrvacsoraosztással

Mindenkit szeretettel várunk!


Elérhetőség Elérhetőség

Lelkészi hivatal 

1165 Budapest, Baross Gábor utca 23.

Telefon

+36-1-4036855 / +36-30-867-8968

Linkek Linkek