Online istentisztelet közvetítés Online istentisztelet közvetítés

 

GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉNEK RENDJE,
ÉLŐ ISTENTISZTELETEK ÉS AZ ONLINE ALKALMAK

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének határozata alapján minden személyes találkozással járó alkalmunk kötelező érvénnyel szünetel (bibliaóra, istentisztelet).
A korábbi "online rend" szerint tartjuk alkalmainkat.
 

A GYÜLEKEZET ELSŐ SZEMÉLYES JELENLÉTTEL JÁRÓ ISTENTISZTELETÉT MÁJUS 2-ÁN TARTJUK.

A TEMPLOMBŐVÍTÉS ÉS FELÚJÍTÁS MUNKÁLATAIRA VALÓ TEKINTETTEL A TELJES GYÜLEKEZETI ÉLETET A GYÜLEKEZETI HÁZUNKBA HELYEZZÜK ÁT A VASÁRNAPI ISTENTISZTELETTEL EGYÜTT!

A hétközi alkalmaink többségét ZOOM-on keresztül tartjuk meg. A bibliaórákra való bekapcsolódáshoz linket küldünk, amit a budapest-matyasfold@reformatus.hu email címen lehet kérni.

Kérjük tájékoztassuk erről azokat, akiknek otthon nincsen internet elérhetőségük!

Hírek Hírek

Vissza

Húsvéti istentiszteletek rendje

Istentiszteletek rendje:

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának rendelete szerint a járványhelyzetre való tekintettel személyes jelenléttel járó istentiszteleteket nem tarthatunk a templomban.

A Húsvéti ünnepkör közvetített istentiszteletei:

március 28. Virágvasárnap 10.00 órakor
április 1. Nagycsütörtök 18.00 órakor
április 2. Nagypéntek 18.00 órakor
április 4. Húsvét I. napja  10.00 órakor
április 5. Húsvét II. napja  10.00 órakor
A közvetítések elérhetők gyülekezetünk honlapján:
www. matyasfoldiref.hu
 
Adakozás lehetősége:
OTP Bank 11716008-22462648 (perselyadomány, egyházfenntartói adomány, adomány bővítésre és felújításra, Isten dicsőségére)
1% - Keskeny Úton Alapítvány 18165472-1-42
A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

Jelentkezés istentiszteletre Jelentkezés istentiszteletre

Istentiszteleten való személyes részvétel esetén jelentkezni lehet a linkre kattintva:

vagy a 403-68-55 telefonszámon a Lelkészi Hivatalban hivatali időben

Online gyermekistentisztelet Online gyermekistentisztelet

Adományozás, perselyadományok Adományozás, perselyadományok

Az adományokat a gyülekezeti bankszámlánkra lehet utalni:

Mátyásföldi Református Egyházközség
11716008-22462648 (OTP),
vagy csekk igényelhető a Lelkészi Hivataltól, amit postázunk.

Elérhetőség Elérhetőség

Lelkészi hivatal 

1165 Budapest, Baross Gábor utca 23.

Telefon

+36-1-4036855 / +36-30-867-8968