Hírek Hírek

Vissza

Pünkösdi ünnepkör

Pünkösd ünnepére készülve 2019. június 3-8. között minden este 6 órakor istentiszteletet tartunk

a Heidelbergi Káté a Szentlélek Istenről szóló kérdés-feleletei alapján

Június 3. hétfő

Mit hiszel a Szentlélekről?

 53..kf.

Június 4. kedd

Mit hiszel a közönséges keresztyén anyaszentegyházról? 54. kf.

Június 5. szerda

Mit értesz a szentek egyességén? 55. kf.

Június 6. csütörtök

Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? 56. kf.

Június 7. péntek

Micsoda vigasztalásod van a test feltámadásából? 57. kf.

Június 8. szombat

Micsoda vigasztalásod van az örök életről szóló hittételből?

58. kf.
 

Pünkösd I. napja:

de. 10 órakor ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással

Pünkösd II. napja:

de. 10 órakor ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!


Elérhetőség Elérhetőség

Lelkészi hivatal 

1165 Budapest, Baross Gábor utca 23.

Telefon

+36-1-4036855 / +36-30-867-8968

Linkek Linkek