Online istentisztelet közvetítés Online istentisztelet közvetítés

GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉNEK RENDJE,

ÉLŐ ISTENTISZTELETEK ÉS AZ ONLINE ALKALMAK

ISTENTISZTELETEINKET ISMÉT SZEMÉLYES JELENLÉTTEL TARTJUK!

A TEMPLOMBŐVÍTÉS ÉS FELÚJÍTÁS MUNKÁLATAIRA VALÓ TEKINTETTEL ISTENTISZTELETEINKET A GYÜLEKEZETI HÁZUNKBA HELYEZZÜK ÁT! (Baross Gábor utca 8.)

AZ ALKALMAINKAT A MINDENKORI JÁRVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁVAL TARTJUK MEG.

AZ ÉLŐ KÖZVETÍTÉS TOVÁBBRA IS FOLYAMATOSAN MEGTEKINTHETŐ A HONLAPUNKON!

Kérjük a gyülekezetet, hogy hozzanak saját énekeskönyvet!

A hétközi alkalmaink többségét ZOOM-on keresztül tartjuk meg. A bibliaórákra való bekapcsolódáshoz linket küldünk, amit a budapest-matyasfold@reformatus.hu email címen lehet kérni.

Kérjük tájékoztassuk erről azokat, akiknek otthon nincsen internet elérhetőségük!

Hírek Hírek

Vissza

Tájékoztató - 2020.11.10

ISMÉT MÓDOSUL GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉNEK RENDJE, VISSZATÉRNEK AZ ONLINE ALKALMAK

Szeretettel tájékoztatjuk gyülekezetünk minden tagját, hogy a tegnapi napon a Magyarországi Református Egyház szigorító intézkedéseket léptetett életbe.

„A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé:

Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek 2020. NOVEMBER 11-TŐL SZÜNETELTESSENEK MINDEN KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉSSEL JÁRÓ EGYHÁZI ALKALMAT: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

Kérjük gyülekezeteinket, hogy a járvány első hulláma idején közzétett liturgiai ajánlások szerint térjenek vissza online istentisztelet-közvetítésre, a helyi adottságok és lehetőségek szerint.

Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy adományaikat, anyagi támogatásukat (perselypénz, egyházfenntartói járulék, stb.) átutalással juttassák el az egyházközséghez.

Kérjük testvéreinket, hogy valamennyi járványügyi rendelkezést példamutatóan tartsanak be.

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.

Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért."

Istentiszteleteink továbbra is minden vasárnap 10 órától a honlapunkon elérhetőek.

A hétközi alkalmaink többsége ismét ZOOM-on érhető el:

18+ ifjúsági bibliaóra: hétfőn 18.30

 

Házaspárok és fiatal felnőttek bibliaórája: pénteken 18.00

 

Tizenéves ifjúsági bibliaóra: szombat 17.00

 

A Lelkészi Hivatalban a félfogadási időben továbbra is ügyeletet tartunk. A temetési szolgálatokat folyamatosan végezzük, kereszteléseket esküvőket csak az előírt módon, a legszűkebb körben tudjuk megtartani.

 


Online gyermekistentisztelet Online gyermekistentisztelet

Adományozás, perselyadományok Adományozás, perselyadományok

Az adományokat a gyülekezeti bankszámlánkra lehet utalni:

Mátyásföldi Református Egyházközség
11716008-22462648 (OTP),
vagy csekk igényelhető a Lelkészi Hivataltól, amit postázunk.

Elérhetőség Elérhetőség

Lelkészi hivatal 

1165 Budapest, Baross Gábor utca 23.

Telefon

+36-1-4036855 / +36-30-867-8968