Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket" János 15,16

A konfirmáció jelentése megerősítés. Az úrvacsorai közösségbe való részvételt, református hitünk szerint meg kell, hogy előzze egy hitbeli megerősítés, azaz a keresztségi szövetség fiatalkori megerősítése.

Ez egy olyan ünnepi alkalom, melyen Isten előtt ünnepélyesen megfogadják, hogy Jézus Krisztus követői és református egyházunk hűséges tagjai lesznek.

A konfirmáció nem „tanfolyam" amelyet gyorsan teljesíteni lehet, hanem egy olyan folyamat, melyben érlelődik mindaz a tudás, amit a Bibliából megismerünk. Gyülekezetünkben a felkészülési idő két év, melyben egy megalapozó hitoktatási év, majd egy konfirmációi felkészítő év aktív jelenlétére van szükség. Minden 12. életévét betöltött fiatal a következő év szeptemberétől jelezheti részvételi szándékát a Lelkészi Hivatalban.

A konfirmáció előkészítője a gyülekezetbe (ifjúsági csoportba) való betagolódásnak, ezért nem csupán ismereti, hanem közösségi, gyülekezet-ismereti, és élménygyűjtő jellege is van. Megfelelő szülői támogatás nélkül mindezeket a célokat nehéz megvalósítani.

A szülők és keresztszülők fogadalmat tesznek a gyermekük megkeresztelésekor arra, hogy úgy nevelik hitben őt, hogy majd a konfirmáció alkalmával ő maguk önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ezért kérjük a konfirmációra jelentkező fiatalok szüleit, hogy támogassák őket példamutatásukkal és biztosítsák az alkalmakon való rendszeres jelenlétüket.

Elérhetőség Elérhetőség

Lelkészi hivatal 

1165 Budapest, Baross Gábor utca 23.

Telefon

+36-1-4036855 / +36-30-867-8968