Hit- és erkölcstanoktatás

A református hitoktatás magában foglalja az etika oktatását is, tehát a hittant választó tanuló sem marad le semmiről, amit az etikán megtanítanak. A református hitoktatás abban is különbözik a „világi" etika oktatástól, hogy világnézetileg felvállaltan elkötelezett a bibliai keresztyén értékek mellett. Így nem a változó divathoz igazítva közvetíti az alapvető értékeket, hanem a Tízparancsolat alapján álló, kipróbált igazságokat képviseli. Figyelembe veszi az ember környezetének változását, - de azzal is tisztában van, hogy az alapvető lelki szükségletek ma is ugyanazok, mint bármikor az emberiség történetében.
A református hitoktatás tanterve, és általában a hitoktatásról szóló ismeretek elérhetők a következő honlapon: http://www.reformatus.hu/hittan/
Az iskolai hitoktatásban résztvevők és szüleik számára is nyitottak alkalmaink, családi és gyermekrendezvényeink, táboraink.

Gyülekezetünk hitoktatói:

Matejcsok Dóra, Tarnainé Ronkay Anikó

A következő iskolákban végzi gyülekezetünk a hitoktatást:

Batthyány Ilona Általános Iskola (1.-8. évfolyamán)

Centenáriumi Általános Iskola (1.-8. évfolyamán)

Móra Ferenc Általános Iskola (1.-8. évfolyamán)

Táncsics Mihály Általános Iskola (1.-8. évfolyamán)

Szerb Antal Gimnázium (7.-8. évfolyamán)

Hitoktatással kapcsolatos kérdéseiket a matyasfoldrefhittan@gmail.com címen tehetik fel.

Elérhetőség Elérhetőség

Lelkészi hivatal 

1165 Budapest, Baross Gábor utca 23.

Telefon

+36-1-4036855 / +36-30-867-8968