„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…, mert ilyeneké az Isten országa." Márk 10,14

Nagy öröm számunkra, ha templomunkban gyermekeket keresztelhetünk meg. Szülőként szeretnénk a gyermekeinknek a legjobbat adni, és ez az ajándék nem is lehetne jobb, mint Isten családjába tartozni. Ezért szeretettel várjuk minden kedves Szülő és Keresztszülő jelentkezését!

Jézus mondja:

"Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Máté 28,18-20

Gyülekezetünk rendje szerint a vasárnapi istentiszteleteinken, a gyülekezet közösségében végezzük a kereszteléseket. A keresztség kiszolgáltatása az istentisztelet első részében történik, amely után a család folytatólagosan részt vesz az istentisztelet további részén is. Havonta egy vasárnapra csoportosítjuk a keresztelendő gyermekeket, természetesen előzetes egyeztetés alapján. A jelentkezésnél kérjük figyelembe venni, hogy másfél - két hónap előjegyzés is lehetséges. A gyermekeket lehetőleg fél éves kora előtt (ajánlott 6 hetes korban) a legmegfelelőbb megkeresztelni.

A keresztség sákramentumának kiszolgáltatásánál az alábbi kérdések hangzanak el:

Szülőknek és Keresztszülőknek feltett kérdések:

  1. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya-, Fiú-, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?

A válasz: Akarjuk.

  1. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?

A válasz: Ígérjük és fogadjuk.

A keresztelést mindenképpen meg kell előznie a családdal való személyes beszélgetésnek, és adatfelvételnek a Lelkészi Hivatalban.

Elérhetőség Elérhetőség

Lelkészi hivatal 

1165 Budapest, Baross Gábor utca 23.

Telefon

+36-1-4036855 / +36-30-867-8968