„Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt." 1 Thessz 4,13-14

Pál apostol szavaival szeretnénk bátorítani minden kedves gyászoló családot. Egyedül az örök életbe vetett reménységünk adhat megnyugvást a fájdalomra, amit a szeretteink elvesztése jelent.

Ha egyházi temetéssel szeretnének búcsút venni szeretett hozzátartozójuktól forduljanak bizalommal lelkészeinkhez.

A temetési szertartás istentisztelet és nem gyászbeszéd.

Temetési szolgálatot a gyülekezet lelkipásztorai valamennyi temetőben vállalnak, azok számára, akik a gyülekezet területén élnek/éltek. A temetések felvétele a Lelkészi Hivatalban személyes bejelentés alapján történik. A temetést követő vasárnapon templomunkban az elhunytakról név szerint megemlékezünk, családjaikért, a gyászolókért imádkozunk.

 

Elérhetőség Elérhetőség

Lelkészi hivatal 

1165 Budapest, Baross Gábor utca 23.

Telefon

+36-1-4036855 / +36-30-867-8968